Bra klimatval

På Sju Gårdar har vi jobbat sen starten för att minska vår klimatpåverkan. I juni 2010 fick vi ett kvitto på att vi lyckats: Då blev vi först i landet med klimatcertifierad mjölk. Det betyder att alla mejerivaror från Sju Gårdar lever upp till KRAVs och Svenskt Sigills klimatregler och är ett bra klimatval. Det är vi väldigt stolta över.

Vårt klimatarbete betyder bland annat att vi odlar merparten av vårt eget foder själva och att soja

från Brasilien är bannlyst. Vi använder bara grön el och vi har förbundit oss att minska vår förbrukning av energi och fossila bränslen. Vi brukar våra mulljordar skonsamt med långliggande vallar för att minska deras utsläpp av klimatgaser. Och genom att analysera grödor, jordar och gödsel försöker vi sprida bara just så mycket stallgödseln som motsvarar grödornas behov av näring. Det är bra för både klimatet och Östersjön.

 

 

 

 

 

 

 


Sju Gårdars klimatarbete

Klimatreglerna

Frågor & svar om Sju Gårdars klimatarbete.

Här kan du se Sju Gårdars reklamfilm och lyssna på radioinslagen.


 

 

Sju Gårdars blomma