Stabby Gård ligger i det natursköna Uppsala Näs, ca 9 km sydväst om Uppsala.

Länk på hitta.se

Karta - Stabby Gård

Väg 55 söderifrån, från Enköping / Norrköping:

Kör mot Uppsala. Passera Örsundsbro och Ramstalund. Efter ca 2 km sväng höger vid Skärfälten mot Uppsala Näs k:a. Stabby ligger efter ca 7 km där det kommer en 50- skylt. Gården ligger på båda sidor av vägen.

E4 norrifrån, från Gävle, Sundsvall:

Kör mot Uppsala. Ta av och kör väg 55 mot Enköping, Norrköping. Efter ca 10 km, sväng vänster vid Skärfälten mot Uppsala Näs k:a. Stabby ligger efter ca 7 km, där det kommer en 50- skylt. Gården ligger på båda sidor av vägen.

E4 söderifrån, från Stockholm:

Kör mot Uppsala. Kör av första avfarten mot Uppsala C . Vid den första rondellen, håll vänster och kör mot centrum. Följ huvudleden, passera under järnvägsbron och fortsätt mot Hammarskog, Gottsunda mm. När man passerat Gottsundaavfarten, fortsätt ytterigare ca 1 km. Därefter sväng höger mot Hammarskog och Uppsala Näs k:a. Efter ca 3 km delar sig vägen, sväng höger mot Hammarskog. Stabby ligger på höjden, efter uppförsbacken och den skarpa kurvan. Gården ligger på båda sidor om vägen.

 

 

Sju Gårdars blomma