Ekologisk mjölk från Sju Gårdar

Sju Gårdars mjölk är ekologisk och våra gårdar certifieras av KRAV. Vi använder inte bekämpningsmedel och handelsgödsel. Och vi säger nej till GMO.

Våra kor får bara KRAV-godkänt foder som vi till allra största delen odlat på våra gårdar. Vi ger korna mycket gräs och klöver och på sommaren får de beta så länge som möjligt. I lagårdarna kan korna röra sig fritt och vi låter kalvarna gå länge och dia.

Vi arbetar förebyggande med kornas hälsa tillsammans med en veterinär som besöker varje gård minst fyra gånger per år. Det gör också att vi också kan vara restriktiva med antibiotika.

 

 

Sju Gårdars blomma