Sju Gårdars ekologiska idé

Varför ekologisk mjölk?

Det finns många bra orsaker att välja ekologisk mjölk – och ännu fler att välja mjölk som dessutom är producerad nära där man bor. Sju Gårdars ekologiska mjölk har hög kvalitet och kommer från lantbruk i Uppland. Vi har ett helhetstänk som bygger på kretsloppet; ambitionen är att produktionen från våra gårdar ska påverka miljön så lite som möjligt. Att sträva efter att vara självförsörjande är en viktig del i det arbetet. Därför producerar ekologiska gårdar mer eget foder än vad andra gårdar gör. Kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel är förbjudna hos oss. Vi är mjölkbönder som vill ha ett ekologiskt hållbart lantbruk och biologisk mångfald. Det ställer givetvis höga krav på hur vi brukar jorden och tar hand om våra djur.

Våra kor får mer grovfoder än genomsnittet. Vi tycker det är självklart att korna ska få äta sådant som de tycker om och mår bra av. Korna på Sju Gårdar rör sig fritt i ladugårdarna. De går länge på sommarbete och mer tid med sina kalvar. Vi medicinerar aldrig korna i förebyggande syfte, utan arbetar istället förebyggande med deras hälsa tillsammans med våra veterinärer som besöker varje gård minst fyra gånger per år.                  

Närproducerat i Uppland

Vår mjölk transporteras till Grådö mejeri som ligger 11,4 mil från Uppsala. Mjölken från våra gårdar hanteras separat hela vägen från ladugården via mejeriet till mjölkdisken. Fördelen med att gårdarna, mejeriet och butikerna ligger nära varandra är självklar; mjölken transporteras kortast möjliga väg och påverkan på miljön blir mindre.

Sju Gårdars mjölk är alltså både ekologisk och närproducerad. Sen i mitten av juni 2010 blev alla våra gårdar också klimatcertifierade. Därmed är Sju Gårdars mjölk också ett bra klimatval. Det var  vi först

 

i Sverige att kunna erbjuda. Våra höga krav på att det vi gör ska vara ekologiskt hållbart och att korna ska må bra, kostar lite mer. Men vi är säkra på att du som konsument tycker att det är riktigt eftersom det gör så stor skillnad. Korna och landskapet mår bra. Och vi gör vad vi kan för klimatet. Dessutom smakar Sju Gårdars mjölk som riktig mjölk ska smaka!

KRAV

www.krav.seSju Gårdars produkter är märkta med KRAV-märket som är Sveriges mest kända symbol för ekologiskt producerad mat. KRAV (Kontrollföreningen för ekologisk odling) har sedan 1985 arbetat för att främja ekologisk produktion och konsumtion utifrån värdena bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV kontrollerar regelbundet våra gårdar för att se att vi håller det vi lovar.

Läs mer på KRAVS:s hemsida

Svenskt Sigill

www.svenkstsigill.seSju Gårdars produkter är även märkta med Svenskt Sigill som är ett kvalitetsmärke på livsmedel. Svenskt Sigill garanterar att det är svenska råvaror i förpackningen och att produktionen har skett med ansvar för miljön och djuren. Eftersom våra gårdar är klimatcertifierade får vi ha ett alldeles speciellt Svenskt Sigill- märke på våra förpackningar. På vårt står det ”klimatcertifierad”. Och det är vi väldigt stolta över. Läs mer om hur vi arbetar med klimatet under rubriken vårt klimarbete. Se också www.klimatmarkningen.se och www.svensktsigill.se

 

 

 

Sju Gårdars blomma